Odštampaj Odštampaj Pošalji kao email Pošalji kao email Share


Ispitivanje i zamena pumpe za gorivo

Alat i materijali:

• Zastitne naocare
• Baterijska lampa
• Raseceni kljucevi
• Otvoreni kljucevi
• Rucna pumpa za pneumatike
• Manometar za pumpu za gorivo
• Noz ili strugac
• Voltmetar
• Dizalica i sigurnosna postolja
• Cevovod za gorivo
• Gumeno crevo
• Posuda – menzura ad 2 litra
• Krpe
• Pumpa za gorivo i zaptivka
• Sredstvo za zaptivanje
• Osigurac
• Hemikalije za ciscenje

Pumpa za gorivo je uredjaj koji usisava gorivo iz rezervoara za gorivo kroz cevovod za gorivo do karburatora ili ubrizgaca goriva u motor. U skladu sa vaznoscu njihove funkcije, vazno je i ispitivanje i zamena pumpe za gorivo. U osnovi postoje dve vrste pumpi za gorivo – mehanicka i elektricna.

Vizuelna provera pumpe za gorivo

Kod vizuelne provere sistema za dovod goriva potrebno je da se podvucete ispod automobila te stoga pripremite odgovarajucu odecu i zastitne naocare.

1. Pocevsi od rezervoara za gorivo, pronadjite cevovod za gorivo ispred rezervoara. Ovo je vod koji vodi do pumpe za gorivo.

2. Proverite da nema znakova curenja goriva na spoju cevovoda i rezervoara iz gorivo. Rasecenim kljucem odgovarajuce velicine pritegnite navrtku na cevovodu za gorivo da biste zaustavili curenje.

3. Osvetlite baterijskom lampom cev za dovod goriva u pravcu prednjeg dela automobila da biste proverili da negde ne curi gorivo. Ako sumnjate da neki spojevi propustaju, zategnite odgovarajucim rasecenim kljucem navrtke koje ih spajaju.

4. Ako cevovod za gorivo propusta usled korozije ili trenja o neki deo automobila, mora se zameniti. Cevovod za gorivo moze se nabaviti u prodavnicama auto-delova. Da biste zamenili cevovod, oslobodite oba kraja odgovarajucim otvorenim i rasecenim kljucern. Izvadite cevovod ispod automobila i zamenite ga novim; zategnite navrtke na krajevima.

182 Ispitivanje i zamena pumpe za gorivo
Ovaj crtež tipicne mehanicke pumpe za gorivo (1) prikazuje dovod za gorivo (2) odvod do karburatora (3) i aktivirajucu polugu (4).

5. Nastavite da proveravate cevovod za gorivo u pravcu pumpe za gorivo. Posto je pumpa smestena na motoru, spoj moze da popusti usled vibracija. Ako je potrebno, zategnite ga rasecenim kljucem odgovarajuce velicine.

6. Proverite samu pumpu za gorivo, odnosno da li na njoj ima tragova ulja ili benzina. Vecina pumpi za gorivo ima mali otvor na membrani. Na tom otvoru ce se videti da li gorivo curi usled ostecenja membrane pumpe. U slucajevima kada je membrana jako ostecena, na spoljasnjoj strani pumpe za gorivo naci ce se motorno ulje. U svakom slucaju, pumpa za gorivo se mora zameniti ako se primete tragovi ulja ili benzina.

Ako utvrdite da iz pumpe za gorivo curi benzin, proverite merac nivoa ulja u motoru.. Benzin moze da prodre u karter motora kroz otvor za montiranje pumpe za gorivo. U tom slucaju, ispraznite karter, zamenite precistac za ulje i stavite sveze ulje u motor.

Taj postupak je objasnjen u odeljku „Zamena ulja i precistaca„.
Upozorenje: Benzin u karteru motora moze da izazove eksploziju. Osim toga, razblazeno ulje u motoru nece podmazivati kako treba, sto dovodi do prevremenog habanja motora.

7. Na kraju, proverite cevovod za dovod goriva koji se pruza od pumpe za gorivo do karburatora. Ako propusta, zategnite kljucem sve labave spojeve. U slucaju da to ne pomogne, zamenite cevovod.

Kada proveravate da li sistem za dovod goriva curi, treba da imate u vidu sledece: cevovod izmedju rezervoara za gorivo i pumpe za gorivo je usisna grana, dok je cevovod do pumpe za gorivo do karburatora potisna grana. Propustanje na potisnoj grani cevovoda obicno se lako uocava i registruje se po curenju goriva. Propustanje na usisnoj grani cevovoda ne mora da bude tako uocljivo posto ne registruje po smanjenoj kolicini goriva u potisnoj grani cevovoda. Ako u usisnoj grani cevovoda dodje do propustanja, pojavice se vazduh sto ce izazvati smanjeni protok goriva u potisnoj grani cevovoda.

Posto ste utvrdili da sistem za dovod goriva nigde ne propusta, odnosno ako ste popravili sva mesta koja propustaju i po potrebi zamenili cevovade za gorivo, mozete da pristupite ispitivanju pumpe za gorivo.

Objašnjen postupak ispitivanja i zamene:
Mehaničke pumpe za gorivo
Električne pumpe za gorivo

Ispitivanja pritiska mehaničke i električne pumpe

Nizak pritisak iz pumpe za gorivo moze da prouzrokuje siromasnu smesu u karburatoru ili nedovoljno napajanje motora gorivom. Za efikasan rad motora, odgovarajuci pritisak je vazan isto koliko i kapacitet. Pritisak u pumpi za gonvo ispituje se na sledeci nacin:

1. Nabavite manometar pumpe za gorivo sa elasticnim gumenirn crevom

185 Ispitivanja pritiska mehaničke i električne pumpe
Da biste ispitali pritisak u pumpi za gorivo, iskljucite cev za dovod goriva sa karburatora i spojite manomelar (1) sa T-prikljuckom (2), zatim ukljucite motor da radi na praznom hodu oko 15 sekundi, dok za to vreme pratile pritisak na manometru.

2. Sa karburatora skinite cevovod za gorivo koji vodi od pumpe za gorivo do karburatora. Spojite gumeno crevo manometra sa skinutim cevovodom za gorivo tako sto cete staviti T-prikljucak izmedju ulaznog otvora karburatora i cevovoda za gorivo.

3. Kod motora sa uzbrizgavanjem goriva, spojite crevo manometra za kontrolni prikljucak na cevovodu za dovod goriva.

4. Ukljucite motor i pustite ga da radi na praznom hodu oko 15 sekundi. Ocitajte rezultat na manometru tokom rada motora.

5. Uporedite pritisak pumpe za gorivo naznacen u vasem prirucniku sa rezultatom dobijenim na manometru i iskljucite motor.

6. Ako je rezultat dobijen na manometru u skladu sa predvidjenim, iskljucite manometar, ponovo prikljucite cevovod za dovod goriva sa karburatoram i ponova montirajte kuciste precistaca za vazduh. Ako je rezultat razlicit od predvidjenog, zamenite pumpu za gorivo.

Čišćenje sistema za dovod goriva

Zaprljan sistem za dovod goriva moze da izazove usporen rad motora, otkazivanje svecica i preterano zagadjenje okoline. Aditivi su sredstva koja se dodaju benzinu da bi se eliminisali zagadivaci koji usled oksidacije benzina stvaraju gumaste naslage. Medjutim, aditivi ne mogu uvek da uklone ove zagadjivace, posebno kod vozila koja se koriste u gradskoj voznji sa dosta zaustavljanja. Takva vozila zahtevaju dodatna sredstva za ciscenje koja treba staviti u rezervoar za gorivo svakih nekoliko meseci. Vecina ovih hemikalija uliva se direktno u skoro potpuno napunjen rezervoar. Kod vozila sa dizel-gorivom dodaju se biocidi u rezervoar sa gorivom koji sprecavaju razvoj algi. Alge mogu da se razviju u rezervoaru ukoliko je zagadjen vodom i mogu da zapuse davac i filter pumpe za gorivo.
Upozorenje: Ovi rastvori su veoma zapaljivi i otrovni. Budite veoma obazrivi prilikom rukovanja i skladistenja.

Trudite se da vam rezervoar za gorivo uvek bude napunjen. Vazdusni prostor u rezervoaru formira vodenu paru koja moze da izazove koroziju unutrasnjosti rezervoara za gorivo. Korozione naslage na dnu rezervoara mogu da prodru u motor ako dopustite da se rezervoar skoro potpuno isprazni.

Postoje hemikalije koje se ulivaju direktno u karburator u slucajevima kada je sistem za dovod goriva veoma zapusen. Medjutim, neki od ovih proizvoda vise stete nego sto pomazu i mogu da ostete svecice.

Ako vas automobil ima kataliticki konvertor, proverite da li proizvod koji nameravate da upotrebite nece da unisti katalizator. Ukolika niste sigurni, pitajte strucnjaka i pre upotrebe dobra proverite uputstva data na ambalazi.

Pročitajte kako da ispitate i zamenite:
1. Mehaničku pumpu za gorivo
2. Električnu pumpu za gorivo


Izvor slika i teksta: Knjiga Popravi sam svoj automobil

Napiši komentar