Odštampaj Odštampaj Pošalji kao email Pošalji kao email Share


Podešavanje karburatora

Alat i materijali:

• Klinovi za tockove
• Kljucevi
• T-priključci
• Tahometar
• Odvijac
• Ulozak precistaca za vazduh

Karburator je jedan od najvaznijih delova sistema za dovod goriva, stoga je i podešavanje karburatora važno. Njegov zadatak je da malu količinu benzina automatski rasprsi i mesa sa velikom kolicinom vazduha. Kada udje u motor, ova veoma zapaljiva smesa pali se pomocu svecica i razvija energiju koja pokrece automobil.

Karburator se sastoji od tri osnovna dela: difuzora (grla) kroz koji struji vazduh iz precistaca za vazduh; leptira za vazduh („čoka“) koji se otvara i zatvara cime se podesava protok vazduha kroz difuzor i rasprsivaca kroz koji se benzin usisava u difuzor. Leptir za vazduh se nalazi na gornjem delu karburatora i ne treba ga mesali sa leptirom karburatora. Podesavanjem otvora leptira karburatora regulise se kolicina smese vazduha i goriva koja odlazi u cilindre motora time se postize promena broja obrtaja i snage motora.

Ako je leptir karburatora potpuno zatvoren, motor ne moze da radi. Potpuno zatvaranje sprecava poluzni mehanizam smesten sa spoljasnje strane karburatora. Ovaj poluzni mehanizam regulise se pomocu zavrtnja za podesavanje praznog hoda. Okretanjem ovog zavrtnja (u pravcu kretanja kazaljki na satu) povecava se brzina praznog hoda motora. Odvrtanjem ovog zavrlnja (u smeru supratnom kretanju kazaljki na satu), smanjuje se brzina praznog hoda motora. Podesavanjem ovog zavrtnja jednostavno se regulise polozaj leptira karburatora i ne treba ga mesati sa zavrtnjem za podesavanje smese praznog hoda.
Napomena: Neki tipovi karburatora opremljeni su mehanizmom za upravljanje leptirima. Ovaj uredjaj radi kao deo poluznog sistema na karburatoru i koristi se prilikom podesavanja praznog hoda motora. Mnogi novi tipovi vozila sa elektronskim komandama imaju regulaciju praznog hoda pomocu kompjutera. Posto kompjuter automatski odrzava prazan hod u okviru predvidjenih granica, podesavanje praznog hoda nije moguce.

190
Karburator radi na principu Venturijeve cevi. Difuzor (grla) karburatora se suzava, a zatim ponovo siri. Kako vazduh prolazi kroz ovu Venturijevu cev, njegova brzina se povecava, a pritisak opada. Atmosferski pritisak u lončetu karburatora (2) pomaze da se gorivo kroz mlaznicu rasprsuje u Venturijevu cev odakle ga struja vazduha odvodi u karburator.

U zavisnosti od velicine karburatora postoje jedan ili dva zavrtnja za podesavanje smese praznog hoda koji su smesteni pri dnu. Zavrtanj praznog hoda je jednostavan ventil koji podesava kolicinu benzina koji se mesa sa vazduhom dok protice kroz karburator pri malom broju obrtaja motora. Ako se zavrtanj za podesavanje smese praznog hoda okrene u pravcu kretanja kazaljke na satu, kolicina benzina se smanjuje i smesa vazduha i goriva postaje „siromasna“. Kada se ovaj zavrtanj okrene u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu, protok benzin a se povecava i smesa vazduha i goriva postaje „bogata“.

Ovakvo podesavanje u sustini otklanja dve manje neugodnosti tokom voznje. Medjutim, one predstavlja i vazan deo podesavanja kompletnog motora.
Napomena: Na vecini najnovijih tipova automobila zavrtnji za podesavanje smese praznog hoda su ili zatvoreni ili se mogu veoma malo podesavati, Smesa praznog hoda odredjena je fabricki i ne bi trebalo da zahteva podesavanje osim u slucajevima kada se karburator remontuje ili montira na drugi motor. Mnogim ovakvim tipovima karburatora potreban je poseban postupak „obogacivanja“ da bi se izvrsilo pravilno podesavanje smese praznog hoda, Posto mehanicari-amateri obicno nemaju uredjaj za „obogacivanje“,ovaj postupak treba prepustiti strucnjaku.

Karburator treba da se podesi u sledecim slucajevima:

Ako je broj obrtaja na praznom hodu podesen suvise nisko, motor ce da se gusi dok automobil usporava da bi stao ili kada se menjac ubaci u brzinu,

Ako je broj obrtaja na praznom hodu podesen suvise visoko, motor ce imati tendenciju da nastavi sa radom i kada je sistem za paljenje iskljucen.

Motor koji radi sa suvise siromasnom smesom na praznom hodu moze priIikom ubrzanja da „okleva“ ili da radi grubo.

Suvise bogata smesa na praznom hodu prouzrokuje preteranu potrosnju goriva i veliku kolicinu izduvnih gasova

Nepravilan rad motora, prouzrokovan neodgovarajucim podesavanjem na praznom hodu, moze se lako ispraviti na osnovu sledecih uputstava. Pre nego sto pocnete da podesavate motor, obavezno pogledajte sva obavestenja na plocicama i nalepnicama ispod poklopca motora. Proizvodaceva uputstva bice vam od pomoci stoga sto sadrze posebne podatke u vezi sa odrzavanjem vaseg automobila.

Podesavanje praznog hoda

Zavisno od tipa automobila koji imate, prazan hod se podesava ili pomocu zavrtnja za podesavanje praznog hoda ili pomocu solenoida i zavrtnja za prazan hod. Ako niste sigumi na koji nacin se podesava prazan hod vaseg automobila, pogledajte prirucnik ili nalepnicu sa uputstvima o podesavanju u prostoru za motor. Isto tako proverite koliki treba da bude broj obrtaja na praznom hodu i da li podesavanja treba izvrsiti kada je menjac u brzini, polozaju za parkiranje ili neutralnom polozaju, kao i koje elektricne uredjaje treba ukljuciti ili iskljuciti. Snaga motora se koristi i za pokretanje ovih uredjaja, pa njihovo koristenje opterecuje rad motora.

Stavljanje automatskog menjaca u brzinu, na primer, oduzima snagu motoru i smanjuje broj obrtaja na praznom hodu. Isto tako, ukljucivanje klima-uredjaja ili drugih uredjaja povecava opterecenje motora. Ovakva opteretenja moraju da se uzmu u obzir kada se vrsi podesavanje praznog hoda motora. Mnogi novi tipovi automobila imaju poseban solenoid, odnosno pokretac leptira karburatora koji treba da poveca brzinu praznog hoda motora kada je klima-uredjaj ukljucen. Taj pokretac se podesava posebno da bi se obezbedilo povecanje od 50-100 obrtaja u minutu.

Posto na vecini tipova automobila kuciste precistaca za vazduh zaklanja pogled na poluzni mehanizam i zavrtnje za podesavanje, treba ga skinuti. Najbolje je pocetna podesavanja izvrsiti dok je kuciste precistaca za vazduh skinuto, a finalno podesavanje obaviti kada je montirano.

Podesavanje zavrtnja praznog hoda

1. Podignite rucnu kocnicu i blokirajte tockove klinovima.
2. Ukljucite motor i pustite ga da radi sve dok ne postigne radnu temperaturu.
3. Iskljucite motor i skinile kuciste precistaca za vazduh na osnovu uputstava iz odeljka „Odrzavanje precistaca za vazduh“.
Napomena: Ukoliko sa kucista precistaca skidate vakuumske cevi, obavezno ih zacepite. Za to moze da se upotrebi T-prikljceak. Ako se vakuumski cevovod ostavi otvoren, to moze negativno da utice na podesavanje praznog hoda motora.
4. Prikljucite za motor tahometar koji meri broj obrtaja u minutu. Taj instrument ima dva provodnika, crveni i crni. Spojite crni provodnik za bilo koji metalni deo motora kao sto je glava vijka ili nosac da biste uzemljili tahometar. Spojite crveni provodnik za indukcioni kalem (bobinu) na primarnom prikljucku koji vodi do razvodnika paljenja.
5. Ukljucite motor.
6. Podesite menjac i sve ostale uredjaje prema instrukcijama za podesavanje sa plocice ili nalepnice, odnosno prema uputstvima iz prirucnika za vas automobil.
7. Ocitajte rezultat na tahometru i upotrebite ga sa preporucenim brojem obrtaja. Ako je potrebno podesavanje, postupite prema uputstvu iz tacke 8. U suprotnom, predjite na postupak dat u tacki 9.
8. Okrenite odvijacem zavrtanj za podesavanje praznog hoda u pravcu kretanja kazaljki na satu da biste povecali broj obrtaja ili suprotno ad pravca kretanja kazaljki na satu da biste smanjili broj obrtaja. Videcete da okretanje zavrtnja za 1/4 kruga u bilo kom pravcu obicno uskladjuje prazan hod sa datim tehnickim podacima
9. Iskljucite motor.
10. Vratite kuciste precistaca za vazduh na mesto ali ne iskljucujte tahometar.
11. Ukljucite motor i proverite rezultat na tahometru. Ako se vrednost nalazi u okviru preporucene (± 20 obrtaja u minutu), postupite prema uputstvu iz tacke 12. Ako nije, obavile finalno podesavanje.
Napomena: u slucaju smanjenja broja obrtaja na praznom hodu motora posle zamene precistaca za vazduh, proverite da ulozak precistaca ne ometa protok vazduha (mozda je zaprljan) i po potrebi ga ili ocistite ili zamenite. Uputstva su data u odeljku „Odrzavanje precistaca za vazduh“.
12. Iskljucite motor.
13. Skinite tahomelar ponovite postupak iz tacke 4 obrnutim redom.
14. Uklonite klinove za blokiranje tockova.
15. lsprobajte automobil.

192 a
Kada podesavate prazan hod, svaki vakuumski cevovod koji se skine sa kucista precistaca za vazduh ili karburatora mora da se zatvori. Na ovoj slici, vakuumsko creva (1) uredjaja za regulisanje pretpaljenja na razvodniku paljenja (2) je zatvoreno T-prikljuckom (3).

192 b Podešavanje karburatora
Zavrnji za podesavanje smese praznog hoda (1) mogu da se okrecu u smeru kretanja kazaljke na satu ili u suprotnom smeru kako bi odnos vazduha i goriva bio siromasniji ili bogatiji. Zavrtanj za podesavanjee praznog hoda (2) se nalazi na poluznom mehanizmu leptira za gas (3) i povecava ili smanjuje brzinu motora. Medjutim, na vecini novijih tipova karburatora, ovi zivrtnji su zaptiveni ili imaju poklopce koji sprecavaju ili ogranicavaju podesavanje.

Podesavanja solenoida i zavrtnja za prazan hod

Podesavanje solenoida i zavrtnja za prazan hod vrsi se na sledeci nacin:

1. Povucite rucnu kocnicu i blokirajte klinovima tockove.
2. Ukljucite motor i pustite ga da radi sve dok ne dostigne radnu temperaturu.
3. Iskljucite motor i izvadite kuciste precistaca za vazduh na osnovu uputstava iz odeljka „Odrzavanje precistaca za vazduh“. Napomena ukoliko sa kucista precistaca skidate vakuumske cevi, obavezno ih zacepite. Za to moze da posluzi T-komad. Ako se ostavi otvoren, vakuumski cevovod moze negativno da utice na podesavanje praznog hoda motora.
4, Spojile tahometar koji meri broj obrtaja sa motorom. Instrument ima dva provodnika – crveni i crni: Spojite crni provodnik za neki metalni deo motora kao sto je glava vijka iIi nosac da bisle uzemljili tahometar. Spojite crveni provodnik sa indukcionim kalemom (bobinom) na primarnom prikljucku koji vodi do razvodnika paljenja.
5. Ukljucite motor.
6. Podesite menjac i sve ostale uredjaje prema instrukcijama sa plocice ili nalepnice, odnosno prema uputstvima iz prirucnika za vas automobil
7. Ocitajte rezultat na tahometru i uporedite ga sa preporucenom brzinom. Ako je potrebno podesavanje, postupite prema uputstvima iz tacke 8. Aka nije, predjite na postupak dat u tacki 9.
8. Podesavanje solenoida vrsi se na sledeci nacin: okrenite kljucem navrtku za podesavanje solenoida u smeru kretanja kazaljki na satu da biste povecali ili u suprotnom smeru da biste smanjiIi broj obrtaja motora. Podesavanje vrsite sve dok ne postignete predvidjeni broj obrtaja.
9. Ovo je osnovno ili sporo podesavanje broja obrtaja na praznom hodu. Iskljucite provodnik solenoida sa prikljucka. Ovo ce uciniti da se kotva solenoida povuce.

193 Podešavanje karburatora
Neki tipovi automobila su opremljeni mehanizmom za upravljanje leptirima. Prazan hod je podesen (Ievo) taka sto je sarno solenoid spojen a kotva (1) ispruzena. Na drugim automobilima(desno) naknadno podesavanje nije potrebno. Kada se iskljuci solenoid i njegova kotva povuce, zvrtanj za podesavanje praznog hoda je podesen tako da se dobije predvidena brzina motora.

10. Ocitajte broj obrtaja na tahometru. Ako je ocitana vrednost ista kao i predvidjena, nije potrebno podesavanje. U suprotnom, okrecite odvijacem zavrtanj za podesavanje praznog hoda sve dok se na tahometru ne ocita predvidjeni broj obrtaja.
11. Ponovo spojite provodnik solenoida.
12. Pritisnite papucicu za gas ili pokrenite rukom poluzni mehanizam leptira karburatora da biste
povecali broj obrtaja radilice motora. Ovim ce se kotva solenoida protezati do polozaja prvog podesavanja. Otpustite rukom poluzni mehanizam da bi se broj obrtaja radiIice motora vratio na broj obrtaja za prazan hod.
13. Posmatrajte broj obrtaja na tahometru. Trebalo bi da bude u skladu sa predvidjenim koji ste dobili prilikom postupka iz tacke 8. Ako nije, obavite sada podesavanje.
14. Iskljucite motor.
15. Vratite na mesto kuciste precistaca za vazduh ali ne iskljucujte tahometar.
16. Ukljucite motor i ocitajte rezultat na tahometru. Ako je rezultat u okviru predvidjene vrednosti (± 20 obrtaja u minutu), predjite na sledeci postupak. Ako nije, izvrsite ovom prilikom konacno podesavanje.
17. Iskljucite motor.
18. Iskljucite tahometar tako sto cete ponoviti postupak iz tacke 4 obrnutim redosledom.
19. Sklonite klinove za blokiranje tockova.
20. Obavite probnu voznju.

194 Podešavanje karburatora
Kad automobila koji imaju solenoid za podesvanje praznog hoda (1), podesavanje praznog hoda se vrsi tako sto se navrtka za podesavanjee (2) okrece pomocu kljuca.

Podesavanje smese praznog hoda

Da biste podesili smesu praznog hoda, postupite na osnovu sledecih uputstava:
1. Povucite rucnu kocnicu i blokirajte klinovima tockove.
2. Ukljucite motor i pustite ga da radi sve dok ne dostigne radnu temperaturu
3. Iskljucite motor i skinite kuciste precistaca za vazduh na osnovu uputstava iz odeljka „Odrzavanje precistaca za vazduh“.
Napomena: Zacepite sva vakuumska creva koja ste skinuli sa kucista precistaca za vazduh T-prikljuckom. Ako ostanu otvoreni, vakuumski cevovodi mogu negativno da uticu na podesavanje praznog hoda motara.
4. Prikljucite tahometar, instrument za merenje broja obrtaja motora. Tahometar ima dva provodnika – crveni i crni. Spojite crni provodnik za bilo koji metalni deo motora kao sto je glava vijka ili nosac da biste uzemljili tahometar. Spojite crveni provodnika za indukcioni kalem (bobinu) na primarnom prikljucku koji vodi do razvodnika paljenja.
5. Ukljucite motor.
6. Podesite menjac i uredjaje prema instrukcijama za podesavanje datim na plocici ili nalepnici, odnosno prema uputstvima iz prirucnika za automobil.
7. Pronadjite zavrtnje za podesavanje smese praznog hoda.
Napomena: na jednodelnim karburatorima nalazi se jedan zavrtanj za podesavanje dok se na dvodelnim i cetvorodelnim karburatorima nalaze cetiri zavrtnja za podesavanje.
Napomena: na karburatorima sa zasticenim zavrtnjima za podesavanje smese praznog hoda, podesavanje nije moguce pre nego sto se probuse ili izvade zastitni poklopci (kapice) zavrtnja. Plasticne zastitne kapice uglavnom mogu da se probuse ili izvade. Mnogi noviji tipovi karburatora imaju ogranicenu mogucnost za podesavanje smese praznog hoda. Ako pravilno podesavanje smese ne moze da se postigne ni posle vise pokusaja, kvar je najverovatnije u karburatoru ili u propustanju u vakuumskog cevovoda.
8. Ocitajte sa tahometra broj obrtaja. Malim odvijacem pazljivo okrecite zavrtanj za podesavanje (u pravcu kretanja kazaljki na satu) sve dok motor ne pocne da „posrce“-i dok se ne smanji broj obrtaja u minutu. Zatim pocnite da okrecete zavrtanj za podesavanje u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu sve dok motor ne dostigne maksimalan, odnosno optimalan ili uravnotezen broj obrtaja pri kome motor radi veoma pravilno. Ako vas karburator ima dva zavrtnja za podesavanje smese praznog hoda, podesite ih na vec objasnjen nacin.
9. Iskljucite motor.
10. Vratite kuciste precistaca za vazduh na mesto ali ne iskljucujte tahometar.
11. Ukljucite motor i ocitajte rezultat na tahometru. Ako se broj obrtaja motora nalazi u okviru preporucene vrednosti (± 20 obrtaja u minutu), predjite na postupak iz tacke 12, a ako nije, podesite prazan hod kako je objasnjeno u ovom odeljku.
12. Iskljucite motor.
13. Iskljucite tahometar tako sto cete ponoviti postupak iz tacke 4 obrnutim redosledom.
14. Uklonite klinove za blokiranje tockova.
15. Obavite probnu voznju

195 Podešavanje karburatora
Karburatori sa dva ili cetiri grla irnaju dva zavrtnja za podesavanje smese praznog hoda. Okretanjem u smeru kretanja kazaljki na satu, smesa se osiromasuje, a okretanjem u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu se obogacuje.


Izvor slika i teksta: Knjiga Popravi sam svoj automobil

Napiši komentar