Odštampaj Odštampaj Pošalji kao email Pošalji kao email Share


Zamena prečistača za dizel-gorivo

Alat i materijali:

• Klesta ili odvijac
• Otvoreni kljucevi
• Raseceni i cevasti kljucevi
• Precistac za gorivo
• Crevo za dovod goriva
• Krpe

Osnovne stvari vezane za prečistač goriva i zamenu prečistača za gorivo možete pročitati ovde. U nastavku će biti opisana Zamena prečistača za dizel-gorivo.

Mnogi prečistači za dizel-gorivo osim prljavstine odvajaju i vodu, te stoga na dnu imaju ispusnu slavinu za vodu. U prečistačima koji imaju providna plastična kucista, nivo vode se vidi toka da je lako ustanoviti da li je potrebno ispustiti vodu. Na nekim tipovima precistaca sa metalnim kucistem, ugradjen je i senzor za nivo vode.

Kada niva vode u precistacu dostigne odredjeni nivo, na tabli sa instrurnentima zasvetli kontrolna lampica koja upozorava da je vreme da se iz precistaca ispusti voda.

Dok ispustate vodu iz precistaca, motor mora da bude iskljucen. Otvorite ispusnu slavinu na dnu precistaca i ostavite je otvorenu sve dok dizel-gorivo ne iscuri. Moze se upotrebiti rucna pumpa da bi se voda brze ispumpala napolje. Skupite vodu i dizel goriva u neku posudu.
Upozorenje: Ne dozvolite da dizel gorivo prsne na vrucu izduvnu cev.

Precistac se zamenjuje na sledeci nacin:

1. Posto ste iskljucili motor i sistem za paljenje, otvorite ispusnu slavinu i ispraznite precistac.

2. Izvadite ispusnu cev i prikljucak senzora za vodu (ako postoji) sa dna precistaca.

180 Zamena prečistača za dizel-gorivo
Mnogi precstaci za dizel-gorivo odvajaju vodu od goriva i imaju ispusnu slavinu tako da se voda moze s vremena na vreme ispustiti.

3. Odvrnite kuciste precistaca tako sto cete ga okretati u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu (gledano odozdo).

4. Zamenite ulozak precistaca ili montirajte nov sklop precistaca. Napunite kuciste precistaca cistim dizel-gorivom, uvrnite ga na mesto i rucno pritegnite za ako 1/2 kruga posto sediste kucista dodirne prstenastu zaptivku.

5. Punite sistem pomocu rucne pumpe sve dok ne osetite otpor ili dok ne primetite gorivo kako istice iz kucista precistaca ka pumpi za ubrizgavanje.

6. Ukljucite motor i proverite da nema curenja.


Izvor slika i teksta: Knjiga Popravi sam svoj automobil

Napiši komentar