Odštampaj Odštampaj Pošalji kao email Pošalji kao email Share


Recirkulacija izduvnih gasova

Alat i materijali:

• Rucna vakuum pumpa
• Malo rucno ogledalo
• Zicana cetka
• Kljucevi
• Rucna svetiljka

Svrha uredjaja za recirkulaciju izduvnih gasova je redukcija nivoa zagadjenja oksidima azota (NOx) recirkulacijom manje kolicine izduvnih gasova preko usisne grane matora. Izduvni gasovi razblazuju mesavinu goriva i pomazu snizenju temperature sagorevanja do tacke u kojoj je stvaranje oksida azota ograniceno.

Uredjaj se sastoji od ventila, vrste kontrolnog ventila i cevovoda koji povezuje izduvnu i usisnu granu motora. Sam ventil je prilicno jednostavan, mehanicki otvoreno/zatvoreni ventil. Vrh ventila produzuje se u stezni element koji je obicno lociran na izduvnoj grani uz mali otvor. U normalnom polozaju ventil je zatvoren pomocu opruge sve dok vakuum koji deluje na membranu ventila ne podigne ventil iz njegovog sedista i otvori izduvni otvor. Vakuum iz motora tada uvlaci izduvne gasove u usisnu granu i razblazuje mesavinu goriva negde oko 6-10%.

Uredjaj za recirkulaciju izduvnih gasova ne vrsi kontinualnu regulaciju izduvnih gasova jer to utice na performanse motora kao i propustanje vakuuma. Zbog toga je ovaj sistem konstruisan tako da se ne otvara u praznom hodu motora niti u periodu zagrevanja motora. Komandno kolo ventila konstruisano je tako da je dovod vakuuma u sistem s gomje strane leptira karburatora i sprecava otvaranje ventila dok motor radi pod delimicnim gasom. Prekidac ili elektromagnet takodje je ugradjen u sistem i sprecava da vakuum dospe do ventila dok se motor ne zagreje. Kod novijih tipova vozila sa kompjuterskom regulacijom rada motora koristi se elektromagnet za iskljucivanje i ukljucivanje vakuuma zavisno od uslova rada.

233 Recirkulacija izduvnih gasova
Ventil uredjaja za recirkulaciju izduvnih gasova. Pritisak iz izduvne grane motora (1) prolazi kroz kanal ventila (2) i podize sekundamu membranu (3) zatvarajuci otvor za vakuum i otvara ventil (4).

Mada je osnovni princip rada sistema u sustini isti kod svih vozila, postoji znatna razlika medju pojedinim sistemima. Neki su relativno jednostavni dok su drugi prilicno slozeni. Razlike mogu da budu prisutne u konstrukciji i lokaciji ventila kao i u komandnom kolu. U pogledu konkretnih detalja o radu uredjaja na vasem vozilu pogledajte odgovarajuci prirucnik.

Jedna od razlika je koriscenje pritiska izduvnih gasova radi „finog podesavanja“ kolicine izduvnih gasova koji se vracaju u usisnu granu motora. Posto se povecava kolicina azotnih oksida prilikom ubrzanja i kada motor radi pod opterecenjem, neki uredjaji za pojacavanje protoka u tim periodima mogli bi da pomognu redukciji azotnih oksida. U tim periodima raste i pritisak u izduvnim gasovima, pa resenje problema predstavlja postavljanje ventila koji reaguje na promene pritiska u izduvnim gasovima. Ventil moze da bude konstruisan tako da reaguje na poviseni ili snizeni pritisak. Rupica probusena kroz vodicu ventila omogucuje da pritisak prodre u malu komoru. Mambrana je osetljiva na pritisak i otvara ili zatvara odvodni otvor, time se regulise protok.

234 recirkulacija izduvnih gasova
Uproscen prikaz uredjaja za recirkulaciju izduvnih gasova. Vakuum otvara ventil (1) pri brzinama iznad praznog hoda, tako da izduvni gasovi (2) mogu da udju preko usisne grane (3) zajedno sa mesavinom vazduh-gorivo iz karburatora (4).

Ispitivanje uredjaja

Provera rada ventila vrsi se na sledeci nacin:

1. Pri zagrejanom motoru i normaln’oj radnoj temperaturi dati gas tako da broj obrtaja bude oko 2000 o/min. Pomocu rucne svetiljke odnosno ogledalca pokusajte da pratite vodicu ventila da biste videli da li se podize ili oscilira. Ovo kretanje bi trebalo da vidite ukoliko ventil pravilno radi.
Upozorenje: Pazite da ne dodirnete ventil jer je on veoma vruc.

2. Alternativni postupak za ventile koji nemaju uredjaj za pojacavanje protoka sastoji se u skidanju creva za vakuum sa ventila dok motor radi u praznom hodu i prikljucivanjem rucne vakuum pumpe. Vakuum iz rucne pumpe treba da dovede do otvaranja ventila (posmatrati kretanje vodice ventila) i pada broja obrtaja za bar 100 o/min, uz primetno pogorsanje rada motora u praznom hodu. Ovaj postupak vazi za ventile sa uredjajem za pojacavanje protoka.

Kvarovi na uredjaju

Osnovni problemi kad uredjaja za recirkuiaciju izduvnih gasova su: ventil se otvara kada ne bi trebalo da se otvara ili se uopste ne otvara. Kako vreli izduvni gasovi proticu neposredno ispod ventila oni mogu da budu veoma vreli. Posle odredjenog vremena ova se odrazava na vakuum membranu unutar ventila. Ukoliko membrana prsne ili se probusi vakuum iz motora nece biti u stanju da otvori ventil. Naslage ugijenika ako sedista ventila, zacepljeno ili probusena creva za vakuum, pokvaren prekidac temperature ili elektromagnet vakuuma, ili pogresno povezani vakuumski cevovodi mogu da budu razlog za otkazivanje rada ventila. Ukoliko EGR ventil ne otvara najprimetnija manifestacija bice zvizdanje motora pri ubrzanju.

Sta se desava ukoliko ventil ostaje otvoren sve vreme ili se otvori u pogresno vreme? Ventil koji ostaje otvoren zbog naslaga ugijenika oko sedista ventila, slomljene opruge unutar ventila, karozije vodice ventila deluje upravo kao i „curenje“ vakuuma. Rezuitat ce biti los rad u praznom hodu, otezano startovanje i oklevanje ili „stucanje“ prilikom ubrzanja. Do istih rezultata davesce pogresno postavljen vakuumski cevovod ili temperaturni prekidac ili zagrejan elektromagnet u otvorenom stanju sto omogucuje da vakuum u svako doba ima pristup ventilu ili u pogresno vreme dopre do venila. Proverite raspored vakumskih cevovoda pomocu seme iz prirucnika ukoliko sumnjate na pogresan raspored cevavoda. Zapamtite da uredjaj treba da bude pod vakuumom kada se „doda“ gas, a ne u praznom hodu ili kod prvog startovanja motora.

Zamena ventila uredjaja

Naslage ugijenika· oko osnove sedista ventila mogu se ocistiti zicanom cetkom,. ali ne treba koristiti rastvaraec jer oni mogu da napadnu membranu unutar ventila.

Ukoiiko se utvrdi da je defektan ventil on se mora zameniti. Ventil predstavlja zaptiveni sklop i ne moze se demontirati radi popravke. Sacekajte da se motor ohladi pre nego sto pokusate da odvijete ventil. Ukoliko postoji vise od jednog prikljucka za vakuumske cevovode obelezite svaki od njih komadom lepljive trake kako ih ne biste pamesali. Proverite da li zamenjeni ventil ima odgovarajucu oznaku ili da Ii predstavila tacnu zamenu ventila na vasem vozlu posto ventili slicnog izgleda mogu da budu sasvim razlicito kalibrisani. Ukoliko je potrebna zaptivka uvek ugradite novu.

Kada ste izvrsili zamenu ventila i ponovo povezali vakuumske cevovode, ukljucite motor i proverite rad novog ventila, kako je napred opisano.


Izvor slika i teksta: Knjiga Popravi sam svoj automobil

Napiši komentar